Ülkemizde modern perakendecilik ve özellikle de AVM, henüz çok yeni ve yerleşmekte olan bir kavram. Türkiye ilk AVM’si Galleria ile 1988 yılında tanışmıştı. O günden bu yana da AVM’ler hızla çoğalmaya başladı.

Türk toplumu Alışveriş Merkezleriyle tanışmasından sonra daha kaliteli, konforlu, emniyetli ve sağlıklı alışveriş yapmaya başladı. Şu açıktır ki alışveriş merkezleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Alışveriş merkezlerinin küresel bir yaygınlığa ulaşması yeni bir olgu… Ancak alışveriş mekânları hepimizin bildiği üzere insanlık tarihi kadar eski…

Eski Roma?da M.Ö. 2. yüzyılda, çok katlı mimarisi ve onlarca dükkândan oluşan kapasitesiyle; içinde meyveden, çiçeklere, canlı balıklardan Uzakdoğu’nun ender bulunan ürünlerine kadar birçok malın satıldığı Trajan pazarları, bilinen ilk ‘planlı’ alışveriş mekânlarıdır. Günümüzün çok katlı, geniş alanlı, çok sayıda dükkânı, bünyesinde bulunduran alışveriş merkezleri gibi…

Bizde de alışveriş işlevleri topluca sunulması, yabancı bir olgu değil aslında… Anadolu’da ticaret çok daha eski tarihlere dayanmaktadır. Avrupa ticarette ‘ortaçağını’ Yasarken, Osmanlı ve Selçukludaki hanlar, kapalı çarşılar, bedestenler, arastalar bu mekânlara örnek olarak gösterilebilir. Hatta bazılarına göre, İstanbul’un Kapalı Çarşısı Dünyanın en eski, en büyük, tamamen kapalı ilk alışveriş mekânıdır. Han (ve Kervansaray) konaklamak için, Bedestenler ise kıymetli emtianın satışının yapıldığı yerlerdir. Mücevher, pahalı kumaş gibi.

Diğer toplumlarda olduğu gibi Osmanlı toplumunda da alışveriş mekânları sosyal hayatın önemli bir unsuruydu. Joson Goodwin’in Ufukların Efendisi Osmanlılar adıyla, Türkçeye çevrilen eserinde geçen şu cümle durumu özetliyor: “Osmanlı Devleti’nde herkes gündüz pazara, sokağa çıkar, birbiriyle karışır, dini dili ne olursa olsun iş görür, dostluk kurar, akşam olduğu zaman herkes kendi evine çekilir ve orada âdetine, dinine, geleneğine göre yemeğini yer, akşamını geçirir”. Şeklinde ifade etmiştir.

Alışveriş merkezlerinin gelişimi sadece Türkiye’de değil, dünyada da hızlı biçimde artan, bununla birlikte, büyüklükleri ve kaliteleri de tartışılan bir durumdur. Sadece boyutları çerçevesinde değil; ziyaretçi sayısı, mağaza adedi ve çeşitliliği, konumu ve benzeri pek çok kritere göre değerlendirilmesi önemlidir.

Alış veriş eylemi; eğlence, sosyalleşme, yeme-içme gibi farklı ama birbiriyle ilişkili eylemlerle bütünleştirilerek yeni merkezlerin genel kurgusunu oluşturur. Toplumun günlük hayatta alışveriş dışındaki faaliyetlerini de gösterebileceği sosyal platolar olduklarını söyleyebiliriz.

Günümüzde günlük hayatın kesiştiği kamusal alanlar olan AVM’ler sosyal etkileşimin, eğlence eylemlerinin yapıldığı, alışveriş eyleminin çeşitlendiği mekanlar olarak hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır.

AVM’ler bir tür sosyal görev üstlenerek, bu yerlerdeki davranışları, aktiviteleri, insanların beraber ya da ayrı durmalarını sağlar. Bu nedenle, bir yerde sosyal mantık olabilmesi için, o yerin insanların günlük yaşayışlarını kapsaması, sosyal ilişkilerini şekillendirmesi ve formunda toplumun ve kültürün izlerini taşıması gerekir. Çevresel anlamda AVM, sosyal işleyişte önemli bir yere sahiptir.

Örneğin; sokakların ve birçok kent mekanının trafik sorunu,alisveris genç ve çocuklara ilişkin suçlar nedeniyle güvenli olmaması, AVM’leri bir cazibe merkezi konumuna getirir. AVM’ler, gençlerin hem tek başlarına hem de arkadaşlarıyla, birçok farklı aktivitede bulunup, zaman geçirebildikleri güvenli yerlerdir; bu manada gençlerin sosyal dünyalarının önemli bir parçasını oluşturur. Genel olarak toparlarsak; AVM’ler sosyal davranışların gelişmesine de katkıda bulunur.

Verilere göre AVM sektörü her yıl ortalama % 25 büyüyor! Potansiyelin çekim merkezi ise İstanbul. 2011 yılı itibariyle AVM’lerin aylık ortalama ziyaretçi sayısı 108 milyon kişi, bir önceki yıl bu rakam 83 milyondu. 2012 de ise rakamın 122 milyona çıkması bekleniyor.

Günümüzün rekabet koşullarında; çeşitli, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün seçenekleri sunulması gibi bazı nedenlerden dolayı tercih edilen bu işletmeleri, tüketici odaklı olmaya, potansiyel tüketicilerinin profilini tanımaya ve onların değişen ihtiyaç ve isteklerini sürekli olarak takip edip karşılamaya zorlamaktadır. Başka bir anlatım ile isletmeler, mevcut ve potansiyel tüketicilerinin satın alma davranışını tespit ederek, elde edilen bilgilere göre pazarlama stratejileri geliştirmekte…

AVM’lerin sayısı artınca, AVM’ler arasındaki rekabet, tüketiciye seçme olanağı sağladı. Şüphesiz marka karması da bu seçimde önemli… Tüketici, örneğin X Mağazasın’dan alışveriş yapmak istiyorsa, X’nın bulunduğu AVM’yi tercih etmekte, hepsinde X varsa, ulaşım ve diğer ihtiyaçları ön plana çıkmakta…

Bu nedenle AVM’ler diğerlerinden farklı olmak için bir yarış içine girdiler. Hipermarketlerin devreye girmesi, sinemaların iki-üç perdeden çift sayılı perdelere çıkması, çocuk giyim ve eğlence ile karışık çocuk eğitimine yönelik aktiviteler, büyük akvaryumlar, açık ve kapalı AVM’ler, otel veya konutu içeren şehir merkezi yaklaşımları, outlet’ler hep müşteri için cazibe merkezi olma arayışlarıdır.

Bu merkezlerin açılmasının ekonomimize sağladığı faydalar oldukça fazladır. Öncelikle, AVM’ler istihdamı artırmakta… Bu merkezler; temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi konularda iş olanağı sağlanmakta ve bünyesinde çalışan insanların daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda çalışmalarını sağlamaktadır.

Alışveriş merkezlerinin çok yüksek bir istihdam kapasitesine sahip olduğu, yaklaşık 40-50 bin metrekarelik bir alışveriş merkezinin ortalama 1.000 kişiye iş imkânı sağladığı, bu durumun bölgedeki insan popülasyonu üzerinde ani ve ciddi etkileri olduğunu belirtiliyor.

Perakendecilik sektörünün bu gelişimine paralel olarak, tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve satın alma davranışları da değişmektedir.

Birer gayrimenkul yatırımı olarak AVM’lerin getirisi tüm dünyadaki eşdeğerlerinin ortalama 2,7 kat üzerindedir. Yani AVM’ler birer işletme olarak sürdürülemez iken birer gayrimenkul yatırımı olarak çok karlı yatırımlardır.

Araştırmalara göre sayısında sürekli artış olan AVM’ler, emlak fiyatlarını da oldukça etkiliyor. Ülkemizde gayrimenkul sektöründe en fazla hareket alışveriş merkezleri alanında yaşanıyor.

Yeni AVM’lerin gündeme gelmesiyle birlikte arsa fiyatlarının hızlı bir şekilde artması, dolayısıyla o bölgedeki bütün taşınmaz piyasasını etkiliyor. Alışveriş merkezlerine bağlanan ana akslar üzerinde kalan lokasyonlarda lüks konut siteleri inşa edilip çok yüksek fiyatlara satılmasına neden oluyor. Henüz inşa halindeyken çevredeki kira ve satış fiyatları ciddi şekilde etkileniyor. Yakın konumdaki dükkân ve mağazaların değerlerinde önce hızlı bir yükseliş sonra durağanlık görülüyor.

En önemli etki ise ofislerde yaşanıyor. Ofislerin kira ve satış fiyatları hızla yükseldiği için yükselme trendi sürekli olarak ülke gayrimenkul piyasasının üzerinde seyrediyor. Konutlarda yaşanan yükselişle beraber trafik, artan otopark ihtiyacı ve güvenlik gibi birçok sorun baş gösteriyor.

İstanbul’daki alışveriş merkezlerinin, kent içindeki mekân sıkıntısı nedeniyle, şehir dışına doğru kayması da bu hususta önemli…

Mali İdare açısından, bu merkezlerde mağaza veya iş yeri açan işletmeler ulusal veya uluslar arası işletmeler oldukları için yapılan her satışın faturalı olması, ödemelerin genellikle kredi kartı ile yapılması sonucunda, fatura düzenleme zorunluluğundan dolayı bankalar ve finans kurumları kazançlı çıkmakta ve böylece para akışı da kayıt altına girmiş olmaktadır.

Sonuç olarak, alışveriş merkezlerinin çoğalması hem üretici açısından hem tüketici açısından hem de ülke ekonomisi açısından birçok faydası olan merkezlerdir. Bunun sonucunda ülke ekonomisi her anlamda oldukça kârlı çıkmaktadır.

cialis hapı

Cialis 20mg tedalafil 30 tablet ereksiyon hapı
Cialis 20 mg 30 Tablet.

Cialis,son zamanların en etkili ve en çok tercih edilen ereksiyon hapı cialis.Kullanıldığı takirde kesinlikle kullanııcı tarafından tam Cialis 20mg tedalafil 30 tablet ereksiyon hapı alan ilk ve tek ürün.Geciktirici hap cialis,ereksiyon hapı cialis,cinsel performans artırıcı hap cialis tüm bunların ve gerçek anlamda daha bir çok soruna birebir iyi gelen ürün.Cinsel isteksizliğin bir nevi yok olmaya mahkum edilmiş halide denebilir aslında.Cialis hapı diğer tablet ,bitkisel ve kapsül tarzı ürünlerden çok ama çok farklı bir üründür.Bu farklılıkların en başında tercih edilmesi için en büyük faktör aslında ciddi anlamda işe yaraması ve akabinde kullanıcıları tafarından tam not almasıdır.Bunun yanı sıra doktor tavisteli olan bu cialis hapı çok erkeğin ihtiyacını karşıladığı gibi yarı yolda kalma korkusunuda bir nevi yok etmiştir.
İçeriği kimyasal maddelerden elde edilmiş olan bu mucize ilaç sizinde çok işinize yarayacak bir üründür.
Gecikmenin en doğal halini size sunan tek ve garantili ürün ciasli tedanafil.Kullanıcıları özel ve kalıcı olarak sürekliliği olan ilk ve tek doktor tavsiyeli cialis hapı 30 tablet 20 mg.Sizin ve partnerinizin yeniden seks hayatınıza renk katmanızı sağlıyacak,daimi olan bir mutluluğu size verecektir.
36 saat etkisi sayesinde günlük yaşantınızda yaşadığınız sitres ve bunalımdan kurtulmanıza yardımcı faktör cialis,çok kısa bir süre içinde gösterdiği etkisiyle size mutluluğun ve doyumsuz seks yapmanın tadını verecek.
Tüm içeceklerle beraber kullanabilceğiniz doktor tavsiyeli ilk ve tek ürün.
Eczanelerinde satışını yaptığı bu ürünler sizlere orjinal paket içinde gönderilecektir.
Cialis,doktor reçeteli bir ürün olmakla beraber son zamanlarda en çok geciktirici ve cinsel istek arttırıcı özelliğine sahip ilk ve tek üründür.Erkeklerin gücüne güç katacak aynı zamanda ciddi anlamda gecikme özelliği sağlıyacak garantili tek ürün.18 yaş ve üstü tüm erkeklerin ayrıca bayanlarında kullanabileceği cinsel istek artırıcı özelliğine sahip cialis sizi asla yarı yolda bırakmaz.

cialis

Sizler de cinsel hayatınız içerisinde herhangi bir sorun ile karşılaşıyor ve bu sorun nedeni ile bir türlü yeterli oranda cinsel yaşamda mutlu olamıyor iseniz; sitemizden orjinal Cialis ürün siparişinizi hiç çekinmeden verebilir, var olan cinsel sorunlarınızdan kısa süre içerisinde kurtulma şansına sahip olabilirsiniz. Üstelik, sitemiz Cialis ürünlerinde yaptığı ciddi kış indirimleri ile herkesin bu ürüne sahip olmasını sağlamaktadır.
Evet, sizlerinde gördüğü gibi, fiyatlarımızda kış indirimi yaptık ve bir süre bu şekilde sizlere Cialis sunacağız. Tamamen orjinal ve sağlıklı bir ürün olan Cialis’e sizlerde artık oldukça uygun fiyatlar dahilinde sahip olabileceksiniz. Tabii, gizlilik ve güvenlik konusunda da sizleri unutmadık ve tüm ürünlerinizi kapalı paket ile; içeriği belli olmada gönderecek düzende hazırladık. Bunun yanı sıra, sistemimiz de ki tüm bilgileri de 3. şahıslardan koruyarak, hiç bir bilginiz belli olmadan sipariş vermenizi sağladık.
Bu aşamada, sizlere tek düşen görev; cinsel sorunlarınızdan kurtulmak adına hemen orjinal cialis ürün siparişinizi vermek. Bu sayede, erken boşalma ya da ereksiyon gibi tüm sorunlardan en kısa süre içerisin de kurtulmak. Unutmayın, bizlere sizlere hemen her aşamada destek sunan ve orjinal Cialis sunumunun yanı sıra, ürün hakkında ki tüm bilgileri veren bir platformuz. Bu sayede, sorunlardan kurtulmanız çok daha kolay bir hâl almaktadır.
Artık, cinsel ilişkileriniz de çaresiz kalmak ve bu nedenle partnerinize karşı utanç duruma düşmek yok. Erken boşalma yüzünden ilişkiyi erken bitirmek ya da ereksiyon yüzünden tam olarak verimli olamamak yok. Cialis, tüm bunları tarihe gönderiyor ve sizlere ihtiyacınız olan tüm etkiyi sunuyor.
Eğer, sende tüm bu sorunlara artık elveda demek ve en iyi, en uzun ilişkileri sorunsuz bir şekilde yaşamak istiyorsan; orjinal ve indirimli Cialis ürününü vakit kaybetmeden sipariş verebilirsin.
Unutmayın, sitemiz özel olarak sizlere Cialis ürün satışı yapmakta olan kapsamlı bir platformdur. Sitemiz içerisinde, dilediğiniz her an orjinal olarak ürün sipariş etmeniz mümkündür. Tabii, sadece ürün satmak ile kalmıyoruz. Malum, satın alınan en doğru bir şekilde kullanılması için tüm bilgilerine ulaşmak gerekir. Bunun için de, sizlere Cialis ile ilgili tüm bilgileri en doğru ve en güncel bir şekilde sunuyoruz.

viagra

Penis sertleşmesindeki problem günümüzde her iki erkekten birinde görülen büyük bir sorundur. Viagra (Sildenafil) tablet bu sorunlarınızı ortadan kaldırmaya yardımcı bir ürün olarak üretilmektedir. Amerika birleşik devletlerinde ilk üretime başlanmıştır ve 1998 yılında FDA onayını almış pazarlamaya sunulmuştur.
Penis sertleşme bozukluğu bir erkek için büyük problemler oluşturmaktadır. Özelliklede sağlık bilinçlerinin tam anlamıyla gelişmediği toplumlarda kimseye söylenemeyen bir durum haline gelmiştir. Cinsel organın yeterince sert kalmaması önemli problemlere neden olabilmektedir.Psikolojik nedenler oluşturması, bazı ilaçların etkileşimleri ve damarsal problemlerde oluşturabilmektedir. Viagra ile tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

cinsel isteksizlik Viagra 30 tablet 100 mg Cinsel istek arttırıcı ereksiyon tableti

Viagra kullanımınızdan sonra penisiniz tam ve süper sertleşme olduğunu farkedeceksiniz. Ayrıca penis sertleşmesinden sonra erken boşalma probleminide ortadan kaldırdığı görülmüştür. viagra tablet kullanıldıktan 15 dakika gibi kısa bir süre zarfında etkisini gösterir ve bu etki 36 saat boyunca devam eder.

Viagra kullanımından itibaren bedende oluşturduğu yüksek performans sayesinde,ciddi bir alicı kitlesine ulaşmayı başarmıştır.Kullanıcıları tafafından tam not alan viagra uzun çalışmaların en güzel meyvesi olarak erkeklere sunulan güzel bir hediye timsalidir.Günlük yaşantının vermiş olduğu sitres ve cinsel soğunluk bay bayan her iki cinsinde en büyük problemi olmaya devam etmektedir,bu durumdan en hızlı ve en sağlıklık bir şekilde kurtulmanın tek yolu viagradan geçer,içeri kimyasal olduğundan ilk etapta kullanıcısına şüphe duyuran viagra kullanımından sonra akılda kalan tüm soruları aslında yanıtsız bırakmıştır.Cinsel yaşantıda en büyük problem olarak bilinen soğukluk artık bir nevi tarih olmak zorunda,viagra sayesinde erkek yada bayan farketmeksizin iki yönlü kullanılabilen viagra tabet sayesinde bir çok aile bireyi memnuniyetini çağrı merkezimize bildirmiştir